Intakegesprek zonder onderzoek: € 75,-

 

Begaafdheidsonderzoek € 649,-

Intakegesprek

Intelligentieonderzoek

Onderzoek naar welbevinden, motivatie en creativiteit*

Telefonisch contact leerkracht indien nodig

Rapportagegesprek en verslag (+ 50,- indien daarnaast ook gesprek met school)

Uitgebreid onderzoek € 799,-

Zoals hierboven, aangevuld met extra onderzoek. Dit kan zijn onderzoek naar executieve functies, sociale ontwikkeling, aandacht en/of een didactisch onderzoek (begrijpend lezen en/of rekenen).

 

Adviesgesprek (max 1,5 uur, zonder verslag): € 125,- (ook mogelijk voor leerkrachten/IB-ers)

(bijvoorbeeld op basis van uitkomsten van eerder gedaan onderzoek bij andere partij)

Bij onderzoek aan huis of afspraken op locatie geldt een reisvergoeding van € 0,19 per kilometer (vanaf 10 kilometer van Zutphen). Indien meerdere kinderen uit één gezin worden aangemeld, geldt een korting van 10% voor het tweede (en zo meer) kind. Hierbij worden het intake- en het rapportagegesprek gecombineerd voor beide (of meer) kinderen. 

Gemeentes vergoeden deze onderzoeken over het algemeen niet. Indien u bij de gemeente om vergoeding wil vragen, dan ben ik bereid hieraan mee te werken door bijvoorbeeld een onderbouwing te geven voor de noodzaak van het onderzoek.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Deze vindt u onderaan het aanmeldformulier. 

*: meetinstrumenten voor motivatie, welbevinden, executieve functies, emotionele ontwikkeling en aandacht zijn geschikt voor kinderen vanaf 8/9 jaar. Bij jongere kinderen kan dit alleen geobserveerd worden en dus niet worden vergeleken met leeftijdsgenoten.

Begaafd in Ontwikkeling

Psychologisch onderzoek

en advies

© 2018 by Begaafd in Ontwikkeling. Proudly created with Wix.com