Nieuws

In maart 2019 ben ik gestart met de post-academische opleiding tot orthopedagoog-generalist. Hierdoor heb ik voorlopig geen tijd voor mijn eigen praktijk.

Begin februari 2018 ben ik getraind door professor Tzuriel (klik) in het gebruik van dynamisch testmateriaal. Door dit materiaal kan de leerpotentie van een leerling zichtbaar worden en wordt duidelijk welke begeleiding een kind nodig heeft om deze potentie tot ontwikkeling te brengen. Een dynamische

test wordt daarom standaard bij een onderzoek afgenomen.

In april 2017 was ik één van de gelukkigen die door James Webb (en Albert Kaput,

Chantal Woltring en Desirée Holkema) is opgeleid tot SMPG-facilitator. SMPG staat voor: SENG Model Parent Groups en SENG staat voor: Supporting the Emotional Needs of the Gifted. Samen met de andere facilitators gaan we oudergespreksgroepen starten in heel Nederland. Ouders van begaafde kinderen kunnen daar samen met andere ouders praten over de onderwerpen zoals die beschreven zijn door James Webb in zijn boek 'De begeleiding van hoogbegaafde kinderen' (zie link), met als doel je begaafde kind te begeleiden in zijn emotionele behoeftes. Het emotionele welbevinden van het begaafde kind blijkt namelijk het meest bepalend te zijn voor de levensloop en het levensgeluk.

De eerste groep heeft plaatsgevonden op zaterdag 27 januari 2018 in Zeist. Zie: Talentissimo

Begaafd in Ontwikkeling

Psychologisch onderzoek

en advies

© 2018 by Begaafd in Ontwikkeling. Proudly created with Wix.com