Handelingsgericht onderzoek

Bij een onderzoek ga ik handelingsgericht te werk. Dat betekent dat ik op basis van het onderzoek en mijn observaties kijk wat uw kind goed kan, wat hij nog kan leren, welke strategie(ën) uw kind gebruikt of juist niet, waar hij gemotiveerd en/of geconcentreerd door raakt en wat voor soort benadering het beste bij uw kind past. Voor dit laatste wordt tevens altijd een dynamische test afgenomen (zie kopje 'Nieuws'), omdat daardoor nog beter zichtbaar wordt welke begeleiding het beste aansluit. Deze bevindingen vertaal ik naar handelingsgerichte adviezen voor school en thuis. 

Naast de intelligentie onderzoek ik bij een begaafdheidsonderzoek ook de motivatie en het welbevinden van uw kind* en onderzoek ik de creativiteit van uw kind (out of the box kunnen denken). 

 

Het is mogelijk om aanvullend onderzoek te laten doen naar: executieve functies, sociaal- en emotionele ontwikkeling, aandacht/concentratie* en didactisch onderzoek (rekenen en begrijpend lezen). Naar aanleiding van uw hulpvraag maak ik de inschatting wat tijdens het onderzoek aan bod moet komen.

 

Praktische informatie

Voor het intelligentieonderzoek maak ik gebruik van de WISC-V (6-16 jaar). Dit is de meest gangbare intelligentietest voor deze leeftijdsgroep.

 

Het onderzoek kan op de volgende plekken worden uitgevoerd:

- bij u thuis

- op de school van uw kind

- op een locatie in Zutphen (De Garage in de wijk De Hoven)

 

Het voordeel van een onderzoek thuis of op school is dat uw kind alleen hoeft te wennen aan mij en niet ook nog aan een nieuwe omgeving. Voor thuis is het belangrijk dat er een rustige ruimte is met een tafel en twee stoelen. Wanneer u het idee heeft dat thuis juist te afleidend is voor uw kind of wanneer u deze rustige ruimte niet kan bieden, dan is de school of de locatie in Zutphen een betere keus.

 

Gedurende het onderzoek is er tijd voor pauzes waarin uw kind wat kan eten en drinken. U als ouder bent niet aanwezig bij het onderzoek. De duur loopt uiteen van 3 tot 5 uur. Bij jonge kinderen of bij een lang onderzoek kan ervoor gekozen worden om het onderzoek te spreiden over twee dagen.

Adviesgesprek

Wanneer er bij uw kind in de afgelopen twee jaar een intelligentieonderzoek heeft plaatsgevonden en u hier graag met iemand met kennis over hoogbegaafdheid over wilt spreken, dan is er de mogelijkheid van een adviesgesprek. Het doel van dit gesprek is het verkrijgen van handelingsgerichte adviezen voor u als ouders en voor de school. Voorafgaand aan dit gesprek stuurt u mij de onderzoeksgegevens, het aanmeldformulier en zo nodig nog andere informatie toe. Op deze manier kan ik het gesprek goed voorbereiden. Tijdens het gesprek bespreken we wat uw kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Er wordt geen verslag gemaakt van dit gesprek.

 

*: meetinstrumenten voor motivatie, welbevinden, executieve functies, emotionele ontwikkeling en aandacht zijn geschikt voor kinderen vanaf 8/9 jaar. Bij jongere kinderen kan dit alleen geobserveerd worden en dus niet vergeleken met leeftijdsgenoten.

Begaafd in Ontwikkeling

Psychologisch onderzoek

en advies

© 2018 by Begaafd in Ontwikkeling. Proudly created with Wix.com