Waarom onderzoek?

Er zijn verschillende situaties die aanleiding kunnen zijn voor het laten uitvoeren van een psychologisch onderzoek:

Voorlopen:

Uw kind loopt ver voor op zijn klasgenoten. Het is dan fijn om te weten hoe ver hij voorloopt en op welke manier de begeleiding en het aanbod op school het beste ingezet kunnen worden zodat uw kind zich zo optimaal mogelijk kan (blijven) ontwikkelen.

 

Onderpresteren:

Uw kind laat thuis een voorsprong zien, maar behaalt op school gemiddelde of zelfs lage prestaties. Als uw kind zich aanpast wordt de potentie van uw kind niet zichtbaar en kan het onderwijs vervolgens een remmende werking hebben op de ontwikkeling van uw kind. Uiteindelijk kan dit negatieve gevolgen hebben op de motivatie en op de ontwikkeling van leervaardigheden. Uw kind wordt immers niet uitgedaagd op een niveau dat bij zijn intelligentie past.

Een onderzoek naar de capaciteiten van uw kind kan dan meer duidelijkheid verschaffen: is uw kind aan het onderpresteren? En indien dit zo is, wat heeft uw kind thuis en op school nodig om te kunnen zijn wie hij is en om zijn begaafdheid om te zetten in passende prestaties?

Gedrag:

Uw kind vertoont thuis en/of op school (storend/afwijkend) gedrag dat mogelijk verklaard kan worden door een mismatch tussen de (niet zichtbare?) hoge intelligentie van uw kind en zijn omgeving. Uw kind is op school bijvoorbeeld zeer voorbeeldig, maar eenmaal thuis is het vaak verdrietig of boos. Of uw kind hangt in de klas de clown uit en verstoort daarmee steeds de les. Niet ieder (hoog)begaafd kind is een zelfstandige en hardwerkende leerling en is daardoor niet altijd zichtbaar voor de leerkracht.

Niveaubepaling VO:

U kunt zich afvragen welk niveau van vervolgonderwijs het beste bij uw kind past. Zeker als uw kind mogelijk niet altijd dat gepresteerd heeft wat hij gezien zijn capaciteiten zou moeten kunnen is een onderzoek nuttig.

Mocht uw situatie anders zijn en twijfelt u of een onderzoek nodig is, neemt u dan vooral contact met mij op.

(waar 'hij' staat, kan natuurlijk ook 'zij' gelezen worden)

Begaafd in Ontwikkeling

Psychologisch onderzoek

en advies

© 2018 by Begaafd in Ontwikkeling. Proudly created with Wix.com